Innovationer ges bort till näringslivet

Mittuniversitetet blir Sveriges första Easy Access universitet. Något som innebär att det blir enklare för forskare att ge bort sina forskningsresultat till företag.

Tanken bakom Easy Access är att företag lättare ska få tillgång till forskningsresultat. Forskare, som vill att deras forskning ska komma till nytta för samhället men som själva inte vill starta eget, kan genom speciella Easy Access licensavtal ge bort sin forskning.

– Easy Access vänder upp och ner på traditionellt innovationsarbete med långa krångliga förhandlingar och licensieringsavtal. Vi hoppas att Easy Access är en pusselbit som ska medföra att universitetets bidrag till samhällsekonomin blir större, säger Eva Rosén verksamhetsledare MIUN Innovation.

Forskare ska i gengäld till att ha skänkt ett forskningsresultat, alltid bli erkända och omnämnda när företaget använder forskningen. Det leder i sin tur till att forskare får möjlighet att skapa fler samarbeten med näringslivet.

Att just Mittuniversitetet valt att satsa på att bli ett Easy Access universitet beror till stor del på att universitetet vill utveckla samarbetet mellan universitetsvärlden och näringslivet.

– Easy Access ökar och breddar helt enkelt möjligheterna för universitetet att samverka med omgivande samhälle på ett sätt som skapar fördelar hos näringslivet och universitetet. Jag tror det kan vara början både till en kulturförändring i sättet att se på samarbete och ett helt nytt sätt att skapa mervärden, säger Anders Söderholm, rektor på Mittuniversitetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.