nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Hälsoinspiratörer ger arbetsglädje

FOTO: Ritu Andersson

Umeå kommuns hälsoutvecklare stimulerar hälsoarbetet mellan personal och ledning. Åsa Ehnberg är en av dem.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ett led i att minska sjuktalen är att lyfta fram vad som gör att man mår bra och hur man ska göra för att må ännu bättre. I Umeå kommun satsar man på hälsoinspiratörer. Det centrala i hälsoarbetet är friskfaktorer samt att stimulera ledning och fotfolk till ett ökat hälsotänk.

– Det är upptill den enskilda individen att ta ansvar över en positiv arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö, poängterar Åsa Ehnberg, hälsoutvecklare inom socialtjänsten i Umeå Kommun.

Hon gör bland annat hälsoprofiler, vilket är ett sätt att motivera de anställda till att prioritera sin egen hälsa. Genom att lyfta hälsan till en egen punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar lyfter man upp diskussionen kring vad som gör att man mår bra.

– Hälsoinspiratören är min förlängda arm ut till de olika verksamheterna inom socialtjänsten. Deras absolut viktigaste uppgift är att stötta arbetsledarens hälsoarbete, säger Ehnberg.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Ledningen engagemang skapar mest nytta

Läsarenkät

Ledningens engagemang är det som skapar allra mest nytta i den nya versionen av Iso 9001:2015. Det visar en enkät som Kvalitetsmagasinet gjort bland sina prenumeranter. Paradoxalt nog menar dock hälften av de svarande att det nya kravet på ledningen ännu inte gett några effekter i verksamheten.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.