Hälsoinspiratörer ger arbetsglädje

Umeå kommuns hälsoutvecklare stimulerar hälsoarbetet mellan personal och ledning. Åsa Ehnberg är en av dem.

Hälsoinspiratörer ger arbetsglädje
Ritu Andersson

Ett led i att minska sjuktalen är att lyfta fram vad som gör att man mår bra och hur man ska göra för att må ännu bättre. I Umeå kommun satsar man på hälsoinspiratörer. Det centrala i hälsoarbetet är friskfaktorer samt att stimulera ledning och fotfolk till ett ökat hälsotänk.

– Det är upptill den enskilda individen att ta ansvar över en positiv arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö, poängterar Åsa Ehnberg, hälsoutvecklare inom socialtjänsten i Umeå Kommun.

Hon gör bland annat hälsoprofiler, vilket är ett sätt att motivera de anställda till att prioritera sin egen hälsa. Genom att lyfta hälsan till en egen punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar lyfter man upp diskussionen kring vad som gör att man mår bra.

– Hälsoinspiratören är min förlängda arm ut till de olika verksamheterna inom socialtjänsten. Deras absolut viktigaste uppgift är att stötta arbetsledarens hälsoarbete, säger Ehnberg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.