Han vill vända SFK-skutan i rätt riktning: ”Ett givande och tagande”

Karriär Claes Britsman är ny ordförande på Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, och brinner för förbättringsledning. Efter att ha arbetat största delen av sitt liv på Volvo cars vet han hur man filar bort bromsklossar.

Han vill vända SFK-skutan i rätt riktning: ”Ett givande och tagande”
Foto: StockAdobe

– Jag har varit med på flera stora förändringsprojekt och lärt mig hur viktigt det är med tydlighet och kommunikation när någonting nytt ska implementeras. Det gäller oavsett vilken bransch man arbetar inom – och om det är privat eller offentlig sektor, säger han.

Claes Britsman

Claes Britsman är utbildad fysiker vid Chalmers universitet och har haft flera olika roller inom Volvo de senaste decennierna, men alltid med fokus på problemlösning och verksamhetsutveckling. Han tillträdde som ordförande vid SFK i maj och efterträdde därmed Ingemar Lindström. Han är stolt över förtroendet han har tilldelats i och med det nya uppdraget, men han är också ödmjuk inför utmaningarna. De senaste åren har SFK medlemsantal dalat, men Claes Britsman ska anstränga sig för att vända den trenden.

Vad har du för visioner?

– Jag vill att SFK ska vara ett forum dit man vänder sig för att utveckla sig själv och sin organisation – men också en plats att dela den kunskap man redan har. Det ska vara ett givande och tagande helt enkelt. 

Hur ska man bibehålla professionens relevans? 

– Förut har kvalitet alltid varit överst på agendan, framför allt ur ett industriellt perspektiv när tekniken inte var lika utvecklad som den är idag. Idag håller produkter längre och då handlar kvalitet kanske mer om andra värden än produktstandard. Jag tycker att det är bra att branschen blir mer inkluderande och omfattar till exempel vård och omsorg, ja hela samhället.

Vill du utveckla det?

– Faran har ju varit att kvalitetsprofessionen står vid sidan om och observerar. Nu ska den smälta in i alla roller och alla led.

Finns det en risk att ”allas ansvar” leder till ”ingens ansvar”?

– Nej inte nödvändigtvis. Inte om man har en motiverande och engagerande företagskultur som gör att alla vill vara en del av förbättringsarbetet. Det ska ligga i allas intresse att vara delaktiga. 

Tycker du att det är någon kvalitetsteknik som har gjort sitt och som bör filas bort?

– Nej inte direkt. Jag ser det mer som att man bygger vidare på existerande metoder. Det kommer nya idéer hela tiden. Utmaningen ligger i att kunna arbeta mer och mer agilt för att lyckas hänga med och inte bli en bromskloss i en föränderlig värld. 

Vad är risken annars?

– Om man inte är lyhörd utan bara gör som man alltid ha gjort hamnar man till slut på efterkälken. Då tar någon annan över.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.