Hennes modell ska ge bättre kvalitetsarbete i vården

Förbättringsarbete För att ledare ska kunna driva kvalitetsutveckling och förbättringsarbete behövs det tid. En ny modell av forskaren Marjorie Godfrey ska hjälpa chefer inom sjukvården att bli skickligare förbättringsledare.

Hennes modell ska ge bättre kvalitetsarbete i vården

De organisatoriska systemen behöver utformas så att de stödjer förbättring och reflektion. Personalen behöver tydliga mål och regelbunden återkoppling. För cheferna är det en balansakt att ha tid för regelbunden stöttning av sina medarbetare i vardagen.

Imorgon disputerar Marjorie Godfrey med avhandlingen ”Improvement Capability at the Frontlines of Healthcare: A mixed method and intervention pilot study” vid Hälsohögskolan i Jönköping. I avhandlingen presenterar hon en tredelad teamcoachningsmodell som hon själv har utvecklat och utvärderat i sin forskning. Modellen som går ut på att coacha team inom hälso- och sjukvården kan vara en viktig hjälp i förbättringsarbetet.

Marjorie Godfrey har under tio år studerat sammanlagt 495 vårdgivare i USA och Sverige, med fokus på frontlinjen där patienter, anhöriga och sjukvårdsteam med blandande kompetenser möts. De team som lyckades bra delar flera framgångsfaktorer. En sådan är att det finns ett ledarskap som möjliggör en balans mellan att ge vård och samtidigt utveckla och förbättra vårdarbetet.

Marjorie Godfreys forskning förstärker vikten av att utveckla förbättringskapaciteten hos personalen vid frontlinjen. Det gäller också de ledare som kan hjälpa till att lyfta förbättringsarbetet inom sjukvården till nya nivåer för uthålligt bättre resultat och kvalitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.