Högre krav på utbildningen

Företagen har blivit kunnigare och nyttoperspektivet tydligare. Det stod klart efter en rundringning bland utbildningsföretag i kvalitetsbranschen.
– Företagen skickar inte längre iväg sina medarbetare på kurs som en klapp på axeln för att de varit duktiga. Nu ska kurserna ge resultat, säger Lars Sörqvist vd för Sandholm Associates.

Högkonjunkturen är tillbaka och kurserna i kvalitet och verksamhetsutveckling börjar återigen fyllas på efter en tids nedgång och utbildningsstopp.

Utbudet i kurskatalogerna ser ungefär likadant ut som det gjort de senaste fem åren, men visst sker förändringar även här. Verksamhetsutveckling har exempelvis tagit sig in på allvar i arrangörernas utbud.

– Under 90-talet vad det i det närmaste en fanatisk efterfrågan på kurser i traditionella kvalitetsstandarder som ISO 9000. Samma gällde kvalitetsprisernas olika verksamhetsmodeller. Nu är det inte samma intresse längre gällande traditionellt kvalitetsarbete, särskilt när det gäller högsta ledningsnivå, konstaterar Lars Sörqvist vd på utbildningsföretaget Sandholm Associates.

Standarderna och modellerna lever kvar, men nu talar man istället allt mer om verksamhetsutveckling. Framförallt är företagens ledningsgrupper intresserade av det som ger mätbara resultat och ekonomiska effekter. Populära är kurser i Sex Sigma, processutveckling och förbättringsarbete.

Utbildningsinsatserna är väl genomtänkta och kunderna funderar länge innan de bestämmer sig för vilken utbildning de vill satsa på, menar Lars Sörqvist. Man söker i större utsträckning totallösningar och skickar inte folk på sporadiska småkurser.

– Idag finns en större kostnadsmedvetenhet än tidigare, man ifrågasätter varför något ska göras och vi arrangörer måste visa på vilket sätt verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete är lönsamt.

Det här har inneburit att det blivit ett annat driv i utbildningarna. De är också oftare del i en strategisk utveckling av verksamheten som leds från hög nivå i organisationen, enligt Lars Sörqvist.

Avancerad kunskap

På DNV Certification har man märkt att kursdeltagarna vill ha allt mer avancerad kunskap.

– Det finns många som arbetat länge med certifieringar och ledningssystem. De vill inte längre lära sig om nya system utan vill få till arbetet med de ledningssystem de redan har, säger Magdalena Jenkinson på DNV.

Det kan exempelvis handla om att banta ner systemen, att mäta och förbättra processerna, eller att integrera de olika ledningssystemen så att man istället för att drunkna i alla processer och avvikelser, får nytta av dem.

Elisabet Wahlman, chef på SIS Forum tycker dock att intresset har ökat även för nya ledningssystem. Kvalitet och miljö är fortfarande basen, men kunderna intresserar sig i större utsträckning för nya infallsvinklar. Många har exempelvis börjat intressera sig för socialt ansvarstagande, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Allt fler arbetar också med integrerade ledningssystem.

– Det här intresset har funnits ett tag, skillnaden är bara att det även börjat gälla den stora massan. Överhuvudtaget tycker vi att själva grundtanken med ledningssystem, att utveckla verksamheten, har slagit igenom hos svenska företag, säger Elisabet Wahlman.

Krav utifrån

Magdalena Jenkinson håller med om att intresset för vissa nya ledningssystem ökat, något som hon främst tror beror på att företagen fått fler krav på sig utifrån. Standarden för livsmedelsindustrin, ISO 22000 är en typisk sådan standard, att integrera den amerikanska lagen för finansiella flöden, SOX, med kvalitetsarbetet är en annan.

– Men det gäller att man integrerar och gör arbetet så enkelt som möjligt för att dra nytta av ledningssystemen, konstaterar hon.

Elisabet Wahlman på SIS Forum tycker också att det blivit vanligare att företagen kopplar ihop sina ledningssystem med IT-verksamheten. Det är förvisso något som vissa företag hållit på med länge, men nu följer allt fler efter.

Grundkurser rullar på

Både Elisabet Wahlman och Magdalena Jenkinson på DNV tycker att intresset för kvalitetsledningssystem fortsätter att vara stort. Grundkurserna tickar på.

– Det kan tyckas förvånande att grundkurserna fortsätter att dra mycket folk, men även mindre företag har börjat intressera sig för ledningssystem, nya branscher har tillkommit som exempelvis finanssektorn, offentlig sektor och tjänsteverksamheter. Dessutom gör personalomsättningen att företagen hela tiden behöver utbilda nya människor, säger Elisabet Wahlman.

Även Kristina Karppinen på STF Ingenjörsutbildning tycker att intresset för kvalitetsstandarder är högt.

– Det mesta inom ISO 9000 går bra, intresset är också stort för kurser i nya standarder som ISO 17025 för laboratorier och fordonsindustrins standard ISO/TS 16949 som ersätter QS-9000 i slutet av nästa år, säger hon.

Internutbildningar

Fler företag vill också ha sina kurser internt på företagen, enligt Kristina Karppinen på STF. De är ofta flera personer som bör ha samma information och då blir det billigare att ta kursen internt. Även Magdalena Jenkinson på DNV tycker att intresset för internutbildningar ökat även om hon inte vill kalla det någon trend då internkurser i sig inte är någon nyhet. Internkursernas popularitet bekräftas dock av Kvalitetsmagasinets utbildningsöversikt där man kan se att i princip alla utbildningsföretag numera erbjuder både öppna och företagsinterna kurser.

Leverantörsbedömningar

Erik Westerberg på Canea lyfter också upp intresset för revisionsutbildningar.

– Vi utbildar en hel del folk i att göra leverantörsbedömningar. Många svenska företag anlitar leverantörer från exempelvis Kina och då behöver de lära sig metoder för att leta efter förbättringspotential.

Han tycker sig se en attitydförändring där internrevision allt mer ses som ett verktyg för att hitta viktiga och ekonomiskt intressanta förbättringar, än som något nödvändigt ont som krävs för att uppfylla en standard. Erik Westerberg får medhåll av Lars Sörqvist på Sandholm Associates

– Tidigare försökte man mörka avvikelser för både interna och externa revisorer. Nu anstränger sig allt fler istället för att lyfta fram så många avvikelser som möjligt för att synliggöra förbättringsmöjligheterna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.