Trender styr ledarskapsutbildning

Att bedriva ledarskapsutbildningar internt är vanligt i stora organisationer. Utbildningarna påverkas av aktuella trender och är därför ofta snarlika från företag till företag. Just nu är mjuka frågor som rör personal och chefens personliga utveckling populärt.

Ledarskapsutbildningarnas innehåll har skiftat genom åren. På 70-talet var det gruppdynamiska övningar som gällde och på 90-talet talades det mycket om mentorprogram och trainee-utbildningar.

– Var tid har sina ideal och idéer som får genomslag i enskilda organisationer, menar Peter Nilsson, forskare vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet. Han har skrivit en avhandling om interna program för ledarutveckling i större svenska organisationer och kommit fram till att de ofta liknar varandra i upplägg och innehåll.

Mjuka frågor i centrum

Just nu står de mjuka frågorna i centrum. Det handlar om personalfrågor och om chefsrollen, bland annat om chefens egen personliga utveckling.

– Tanken är att man måste hitta sig själv för att kunna leda andra, förklarar Peter Nilsson.

Konflikthantering och grupprocesser är andra vanliga ämnen. Likheterna i utbildningarna går över bransch- och sektorsgränser, men det vanligaste är att man härmar andra inom samma bransch. Interna ledarskapsutvecklare från olika it-företag kan till exempel bilda nätverk och byta erfarenheter med varandra.

Närmare verksamheten

Det är tydligt att företag och organisationer ser ett stort värde i att ha en specifik utbildning för den egna organisationen i stället för att skicka cheferna på en extern utbildning. Närheten till verksamheten ses som en fördel av många.

– Det är lättare att få genomslag om utbildningen sker nära chefens arbete, menar Peter Nilsson.

Då kan cheferna jobba samtidigt med utbildningen och få utöva sina lärdomar direkt i praktiken, till exempel vid utvecklingssamtal med de anställda.

Bygger på attityder

Volvo Personvagnar är ett företag som satsar mycket på interna utbildningar för sina chefer.

– Mycket av utbildningen ska ske i vardagen med feedback mellan chefer och medarbetare, berättar Anders Boglind, competence manager på Volvo Personvagnar.

Ledarutvecklingen bygger bland annat på en årlig attitydundersökning som behandlar arbetssituationen och medarbetarnas relationer till varandra och till cheferna. Förutom den vardagliga ledarutbildningen har Volvo fem interna program för ledarutveckling. Anders Boglind menar att förståelse för företaget som helhet och dess affärer är det viktigaste i deras chefsutbildningar. Det handlar också om att vara en bra ledare för sina medarbetare. Eftersom Volvo numera ägs av amerikanska Ford är det även viktigt att ledarna lär sig arbeta över kulturella gränser.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.