Högre kvalitet genom LOV

Lagen om valfrihetssystem leder till ökat kvalitetstänkande, bättre kontroll på kostnader och större fokus på det värdeskapande arbetet. Det konstaterar Karin Malmfjord i en artikel på Svenskt Näringslivs webbsajt.

Karin Malmfjord är vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd (s) i Storuman. Utifrån sin erfarenhet från äldreomsorgen konstaterar hon att kommunen har mycket att vinna på att släppa in privata aktörer inom vård och omsorg. Att exempelvis lägga ut städningen på entreprenad har lett till bättre arbetsmetoder, mer upparbetade rutiner och effektivare städning.

Dessutom har kommunen blivit tvingad att se över sin egen verksamhet och skaffa kontroll över både rutiner, arbetssätt och kostnader när fler aktörer kommer in i bilden. Det har också väckt diskussionen om vad kvalitet är och vad det är man egentligen ska uppnå i verksamheten.

– Det höjer kvaliteten inom kommunen eftersom man blir mer medveten och ser på sin egen verksamhet med helt andra ögon. För oss har LOV blivit ett sätt att genomlysa den kommunala verksamheten, säger hon i artikeln på Svenskt Näringslivs webbsajt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.