Högskolors kvalitetsarbete får underkänt

Kvalitetsarbetet brister på flera svenska högskolor och universitet. Det visar Högskoleverkets granskning av nio lärosäten.

Högskolors kvalitetsarbete får underkänt
Pia Lindhe Rudolf

När Högskoleverket nyligen granskade kvalitetsarbetet på nio lärosäten fick tre underkänt. Karlstads universitet, Malmö högskola och Örebro universitet fick det lägsta betyget, C, på en tregradig skala, vilket innebär att de inte bedriver ett godtagbart kvalitetsarbete.

— Alla universitet och högskolor säger att kvalitet är en viktig fråga men den här granskningen visar att de inte lägger tillräcklig vikt vid det. Om svensk utbildning ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen måste ett ökat fokus ligga på kvalitetsarbete, säger universitetskansler Anders Flodström.

Ett toppbetyg

Fem av lärosätena fick betyg B, medan endast ett, Mälardalens högskola, fick högsta betyg. Skolan ansågs ha ett välutvecklat och kontinuerligt kvalitetsarbete. Några exempel är högskolans lärandemiljö, introduktionen av nya studenter, biblioteket och studievägledningen. Dessutom är Högskoleverket positiva till skolans nya projekt och rutiner för att minska avhoppen från utbildningar.

Sammanlagt ska Högskoleverket granska 49 lärosätens kvalitetsarbete fram till 2012. Det är tredje gången verket gör en sådan granskning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.