Högt i tak bästa medicinen

Stress på jobbet och att dölja vad man känner kan göra det svårare att återgå till arbete efter sjukskrivning. Tydligt stöd och högt i tak är bästa medicinen.

Sofia Norlund vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat långtidssjukskrivna patienter med utmattningssyndrom vid stressrehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus. Hon har tittat på arbetets påverkan för att återgå i arbete.

Och att ha låg kontroll över sin arbetssituation och inte våga visa vad man känner i stressfyllda situationer ökar risken för fortsatt sjukskrivning.

– Om arbetsklimatet inte är tillåtande finns det en risk att vi håller våra känslor och tankar för oss själva, vilket varken gynnar arbetsmiljön eller vår hälsa. När de sjukskrivna ska tillbaka till arbetet kan ett dåligt psykosocialt arbetsklimat både försvåra arbetsrehabiliteringen och förlänga sjukskrivningen, säger Sofia Norlund.

Personer med utmattningssyndrom behöver också känna stöd, både från medarbetare och chef.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.