Hur vet vi om våra insatser gör nytta?

Blogg Fler och fler aktörer vill mäta sina effekter, men det saknas idag ett gemensamt sätt att genomföra detta och kvaliteten på mätningarna varierar stort. Nu finns ett initiativ för att ta fram en helt ny svensk standard för effektmätning.

Hur vet vi om våra insatser gör nytta?

Att delta i standardiseringen ger en spännande omvärldsbevakning! Vi har de senaste åren sett att fler och fler organisationer – både ideella, offentliga och privata – vill utveckla mer hållbara verksamheter och bidra till att göra världen bättre.

För att bidra på högsta bästa sätt behöver våra gemensamma resurser användas effektfullt. Olika insatser ger naturligtvis varierande effekt – men vilken gör mest nytta? Mätningar behövs för att förstå i vilken grad vi uppnår avsedda effekter, men det är inte alltid så enkelt och idag finns många olika mätmetoder att tillgå.

Effektmätning är nyckeln

Effektmätning (”impact measurement”) är att följa upp i vilken grad en förändring inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och inte skulle ha inträffat utan åtgärden. Genom effektmätning får man kunskap om vilka insatser som fungerar bäst och som därför bör tilldelas mer resurser, och vilka som behöver förbättras eller avslutas. Mätningen är helt central för att kunna rikta mer kapital till investeringar som ger stor effekt på samhällsproblem.

Fler och fler aktörer vill mäta sina effekter, men det saknas idag ett gemensamt sätt att genomföra detta och kvaliteten på mätningarna varierar stort.

SIS har därför blivit kontaktad av Effektfullt, PwC och The Swedish National Advisory Board for Impact Investing som alla verkar för att effektmätning ska bli en mer prioriterad fråga. De har tillsammans tagit initiativet till att ta fram en helt ny svensk standard för effektmätning.

Fördelar med en svensk standard skulle vara att:

  • alla organisationer får en enhetlig syn på hur effekt (”impact”) ska mätas och redovisas
  • mätningarna blir verifierbara och reviderbara
  • resultatet av effektmätningen i högre grad kan användas som underlag för beslut om hur resurser ska fördelas för att göra bäst nytta.

En standard för effektmätning skulle ge mer pålitliga hållbarhetsredovisningar och utvärderingar av projekt, både inom privat, idéburen och offentlig sektor.

De organisationer som kan mäta och redovisa sina sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter samt påvisa positiva effekter på människor och miljö kommer helt klart att vara attraktivare för både kunder, finansiärer och partners.

Välkommen till SIS intressentmöte den 6 april så får du veta mer.

Tina Bohlin, projektledare Svenska institutet för standarder, Sis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.