Industrin och högskolorna kan samproducera kompetensutveckling

Kompetensutveckling Ökad digitalisering, automatisering och robotisering. Svensk tillverkningsindustri står inför stora utmaningar, men har stora möjligheter att kompetensutveckla sina medarbetare i samarbete med högskolan, konstaterar Monika Hattinger vid Högskolan Väst i en färsk doktorsavhandling.

Industrin och högskolorna kan samproducera kompetensutveckling

Företagsledare och chefer har ett stort ansvar för att förstärka kompetensen i sina organisationer för att klara omställningen till det som brukar kallas Industri 4.0. Det handlar inte bara om att anställa ny, kvalificerad personal, utan även om att utveckla de resurser som redan finns i företagen, menar Monika Hattinger:

– Praktikerna ute på golvet har gedigen erfarenhet som det gäller att ta tillvara, förutsatt att de får chans att bygga på sin kompetens.

Den kompetensutveckling som i dag förekommer inom tillverkningsindustrin är för det mesta kopplad till olika maskininvesteringar. Men enligt Monika Hattinger räcker det inte med några dagars utbildning för att lära sig sköta en ny maskin. Även operatörer och ingenjörer behöver en fördjupad utbildning i produktionsteknik på högskolenivå.

Monika Hattinger, som till vardags är lärare på Högskolan Väst, har varit med om att ta fram ett unikt utbildningskoncept som går under namnet ProdEx. Det är också det som stått i fokus för hennes forskningsprojekt och som resulterade i den doktorsavhandling som nyligen presenterades.

Kurserna, som utvecklats av högskolan i samarbete med industrin, omfattar fem veckors studier på distans med tre träffar och ger 2,5 högskolepoäng. Trots att de är på masternivå och undervisningen sköts av professorer och doktorer har majoriteten av de operatörer och ingenjörer som deltar ingen akademisk utbildning bakom sig.

– Tack vare att innehållet är skräddarsytt för målgruppen och direkt går att relatera till arbetslivet har de flesta inga problem att fullfölja utbildningen. Bortfallet av deltagare är till och med mindre än i våra vanliga utbildningar, förklarar Monika Hattinger.

I sitt forskningsprojekt har Monika Hattinger intervjuat ett 50-tal chefer, ett par hundra operatörer och ingenjörer samt ett tiotal lärare. Enligt henne är ProdEx ett bra exempel på hur industrin och högskolan kan samproducera kunskap genom kompetensutveckling.

– Många inom industrin tänker inte på högskolorna som en resurs för kompetensutveckling. Men om industrin ska klara de stora utmaningarna som man står inför gäller det att rusta sig i tid för att inte tappa i konkurrenskraft. Och då är högskolorna en fantastiskt bra källa till ny kunskap, säger hon.

Monika Hattingers doktorsavhandling:

http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=monika+hattinger&language=en&pid=diva2%3A1177466&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-2711

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.