Information om hjälpmedel brister

Personer som vårdar en anhörig i hemmet är dåliga på att utnyttja resurser för teknikstöd. Informationen om vilka hjälpmedel som finns är bristfällig enligt en nationell undersökning.

På uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet har rapporten Teknikstöd för anhörigvårdare genomförts. Rapporten visar att de som vårdar en anhörig i hemmet sällan uppger att de behöver tekniska hjälpmedel för att klara vardagen. Docent Anita Björklund vid Hälsohögskolan i Jönköping menar att detta kan bero på att anhörigvårdaren inte får tillräcklig information om vilka hjälpmedel som är tillgängliga, något som arbetsterapeuterna skulle kunna bli bättre på att meddela.

– Arbetsterapeuter är den yrkesgrupp som ofta träffar anhörigvårdare i hemmet vid hjälpmedelsförskrivning och som skulle kunna bidra med information om utbudet av teknikstöd, säger Anita Björklund.

Viktigt med stöd

Undersökningen visar att aktivitetsbegränsningar, som kan vara alltifrån att ha svårt att borsta tänderna till att hitta hem efter en promenad är stora hos de personer som vårdas i hemmet.

– Allt större ansvar för vård och omsorg läggs på anhöriga och det är viktigt att de får stöd i form av hjälpmedel och teknik så att de orkar med sin uppgift. Det föreligger en stor utmaning i att nå ut till anhörigvårdare med relevant information om det stöd som finns att tillgå, säger Anita Björklund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.