Ombyggnad ska ge effektivare vård

Lägre vårdkostnader, bättre logistik och samordning mellan avdelningar. Det är målet med ombyggnationen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Ombyggnad ska ge effektivare vård
NCC

Nyligen uppförde NCC den nya vårdbyggnaden Tehuset intill Södra Älvsborgs sjukhus. Nu ska huvudbyggnaden byggas om för att skapa en samordning. Tanken är att vården ska bli effektivare och att det ska ge positiva effekter på arbetsmiljö och ekonomi.

– Vårdpersonal, arkitekter och NCC har ett nära samarbete där vårdens önskemål och behov styr byggprocessen. När den öppna och slutna vården nu integreras kan patienter lättare erbjudas samma kompetens oavsett vårdform, säger Bengt-Ove Ström, projektledare på Västfastigheter.

Mottagningarna för öppenvård placeras i huvudbyggnaden och förbinds med den slutna heldygnsvården i Tehuset. På så vis samlas all specialistkompetens inom ett vårdområde på ett ställe och samordnas. Tills nu har öppenvård och slutenvård legat i olika delar av lasarettet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.