Datorsimulering kan effektivisera vården

Färsk forskning från Högskolan i Skövde ger nya möjligheter till att räkna ut hur mycket sjukskötersketid som behövs per patient och vårdavdelning.

Matias Urenda Moris vid Forskningscentrum för Virtuella system på Högskolan i Skövde har använt sig av datorsimulering för att räkna ut hur sjukskötersketiden kan användas maximalt.

Forskningen är användbar eftersom det kan vara svårt att beräkna hur mycket tid varje patient behöver. Vårdbehovet hos olika patienter skiljer sig åt, dessutom varierar behovet av vård under tiden patienten är inskriven. Det kan leda till att vårdavdelningar blir både under och överbemannade.

Datorsimuleringen skapades med hjälp av grunddata från en rehabiliteringsavdelning på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Genom att använda grunddatan i simuleringen, ett scenario med patienter i fyra olika grupper som vårdades på avdelningen under en viss tid, fick Urenda Moris ett värde på vårdbehovet mätt i minuter. Simuleringen visade sig efter en jämförelse med de förhållanden som rått på rehabiliteringsavdelningen stämma överens med verkligheten.

Ger prognoser

I framtiden skulle tekniken kunna appliceras på många områden inom vården, bland annat för att göra prognoser för vårdbehovet på sikt. Har till exempel en patient brutit benen i en bilolycka kan datorsimuleringen ta fram uppgifter för hur mycket personal som kommer att behövas på ortopedavdelningen om några dagar.

– Simuleringen öppnar nya möjligheter när det gäller att anpassa antalet sjuksköterskor på en avdelning till det faktiska vårdbehovet hos avdelningens aktuella patienter, uppger Matias Urenda Moris.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.