Inga-Britt Ahlenius tips till ledare: ”Gå på teatern”

Personlighet är viktigare än teorier, teater viktigare än böcker. Det var Inga-Britt Ahlenius tydliga budskap när hon delade ut ledarskapstips under Kvalitetsmässan.

Inga-Britt Ahlenius har mött exempel på både gott och mindre gott ledarskap under sin karriär, senast som undergeneralsekreterare i FN. Där mötte hon den ena ytterligheten, FN-chefen Ban Ki-moon, som hon gett tuff kritik i sin granskning av hans arbete. Kjell Olof Feldt, som ständigt uppmuntrade medarbetarna att vara obekväma, lyfter hon gärna fram som ett exempel på den andra ytterligheten.

– Han lärde mig att det behövs modiga ämbetsmän, människor som vågar stå upp och säga ifrån när de tycker att något är fel.

Samtidigt som det är lätt att känna igen ett gott ledarskap så tvekar hon lite på frågan om hur man blir en bra ledare.

– Ett bra ledarskap handlar mest av allt om personlighet. Man kan läsa böcker och gå på kurser, med det är inte säkert att det gör en till en bra ledare. Gå hellre på teater, tipsar hon.

Varför teater? Jo, på teatern lär man sig förstå människor och samspelet mellan människor. Hon menar att den absolut viktigaste egenskapen hos en god ledare är människokännedom. Lägg därtill mod och engagemang så har du Inga-Britts Ahlenuis recept på gott ledarskap.

– Den största bristen hos de allra flesta ledare idag är att de är för fokuserade på sig själva. De är ledare mer av girighet, mindre av intresse för den verksamhet de ska leda. Den absolut värsta chefen är den oberäknelige, den som saknar ett förtroendefyllt och respektingivande ledarskap, konstaterar Inga-Britt Ahlenius.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.