Ingen får Utmärkelsen svensk kvalitet

Utmärkelsen svensk kvalitet delas inte ut i år. Anledningen är att ingen av årets deltagare lever upp till kraven. Årets sex anmälda organisationer är det lägsta antalet sedan utmärkelsen infördes 1992.

Utmärkelsen svensk kvalitet delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. Institutets domarkommitté motiverar sitt beslut med att de främsta bland årets deltagare visserligen arbetar systematiskt med kundorienterad verksamhetsutveckling. Däremot redovisar de inte tillräckligt höga och jämna resultat för att vara fullständigt goda föredömen. Därför ställde man in prisutdelningsceremonin med Kungen på Börsen i Göteborg den 6:e december.

– Domarkommittén har inte fallit för frestelsen att till varje pris utse en mottagare. Det ökar förtroendet för att utmärkelsen verkligen lyfter fram goda förebilder, säger SIQ:s styrelseordförande Sven-Christer Nilsson i ett pressmeddelande.

Bara sex anmälda

I år anmälde sig endast sex organisationer till att bli prövade för utmärkelsen. Det är det lägsta antalet sedan 1992 då utmärkelsen började delas ut. Intresset har sakta svalnat sedan rekordåret 1999 då 17 organisationer anmälde sig.

Det låga antalet anmälningar kan, enligt Johnny Lindström, vd för SIQ, bero på det rådande konjunkturläget som får företagen att satsa på mer kortsiktiga åtgärder.

Grund till förbättringar

Johnny Lindström menar att vinsten inte ligger i själva utmärkelsen.

– Vinsten består i den kompetensutveckling och de förbättringar som uppnås på vägen. Återföringsrapporten kan sedan ligga till grund för framtida förbättringsarbete, säger Johnny Lindström.

Att ingen utmärkelse delas ut ser han som en kraftig signal till svenskt näringsliv och offentlig förvaltning att öka sina ansträngningar inom kvalitetsområdet.

Utmärkelsen svensk kvalitet är den mest betydande kvalitetsutmärkelsen en organisation kan få i Sverige. Den infördes för att lyfta fram goda exempel och ge organisationer en chans att blir utvärderade av ett oberoende institut. Utvärderingen sker sedan år 2000 utifrån tre modeller. Förutom SIQ:s Modell för verksamhetsutveckling kan utvärderingen göras utifrån EFQM:s Excellence Model eller Malcolm Baldridge National Quality Award.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.