Interaktiva skrivtavlor väg till Smart-skola

Med en undervisning som ligger i fas med it-världen kommer skolelevernas studieresultat att nå högre höjder.

Under två inspirationsdagar har lärarna i Botkyrka kommun tagit första steget till att bli en diplomerad Smart-skola. Diplomeringen innebär att skolans lärare får körkort för att använda det nya läroverktyget, interaktiva skrivtavlor. Syftet är att barnen lättare ska uppnå sina mål, och tanken är att om pedagogerna har rätt verktyg och behärskar dem bra, så kommer goda studieresultat att nås snabbare.

– Interaktiva skrivtavlor gör lektionerna roligare vilket motiverar eleverna att pluggar mer. Allt som krävs är pedagoger med fantasi och kunskap om hur verktyget fungerar, säger Peter Widengren, skol-it-strateg och utvecklingsledare i Botkyrka kommun.

Korrigerar fula cirklar

Interaktiva skrivtavlor är en stor whiteboard som ska användas i kombination med projektor och dator i klassrummet. Det som görs på datorn syns på tavlan och vice versa. Genom interaktiva skrivtavlor har alla elever tillgång till internet, vilket gör att alla kan se samma material samtidigt. Om man visar en film via nätet kan läraren stoppa filmen och peka ut detaljer eller göra anteckningar på bilden. För matematikläraren kan programvaran korrigera en cirkel som ritats på fri hand så att den blir symmetrisk och språklärare kan bland annat spela upp konversationer från mp3-filer och samtidigt visa bilder från landet.

Smart-skola diplomering kräver att alla lärare har genomgått en grundutbildning, deltagit i inspirationsdagar samt att de kan lära ut teknikerna bakom interaktiva skrivtavlor. I Sverige har man gjort en webbundersökning bland landets lärare för att utvärdera hur pedagoger och elever påverkas av den nya tekniken. En tydlig majoritet anser att tavlorna ger intressantare undervisning av högre kvalitet. Men sju procent tycker att tavlorna innebär en återgång till traditionell katederundervisning. Av användarna anser 64 procent att lärarna blir effektivare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.