Företag vill öka motståndskraft – väljer bort globala leveranskedjor

Produktion De senaste årens omvärldshändelser har fått företag att inse nackdelen med globala leveranskedjor. Inom en snar framtid siktar beslutsfattare mot att öka inköp från lokala producenter och regionala leverantörer för att bli mindre sårbara, visar en ny rapport.

Företag vill öka motståndskraft – väljer bort globala leveranskedjor
Maria Bryngelsson är ansvarig för supply chain och operations på Accenture i Norden. Foto: Adobe Stock/ Accenture

De senaste årens pandemi, naturkatastrofer, krig och ekonomiska kriser har lett till oplanerade avbrott för företag världen över. Vissa har klarat sig bättre än andra, och för att lista ut vad som gör ett företag motståndskraftigt har konsultbolaget Accenture genomfört en enkätundersökning. Rapporten ”Resiliency in the making” består av svar från dryga 1 200 beslutsfattare från 14 länder. Bland annat har ett 60-tal svenska ledare med ansvar över försörjningskedjor, produktion och produktutveckling svarat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultatet visar att företag med motståndskraftiga företag hade 3,6 procent högre årsomsättning vid avbrott. Resultatet visar också att företag siktar mot att bli mindre beroende av globala leveranskedjor.

– Det som är mest intressant ur ett nordiskt perspektiv är att många tänker förflytta försörjningen, från ett globalt till flera regionala system. På så sätt blir organisationen mer flexibel, säger Maria Bryngelsson, ansvarig för supply chain och operations på Accenture i Norden.

65 procent av de svarande planerar att främst använda sig av regionala leverantörer inom tre års tid. Svenska bolag tror i större utsträckning på att gå över till lokalt, vilket Maria Bryngelsson beskriver som förvånande.

– Men vi är ett ganska litet land som till exempel har drabbats hårt av kronans försvagande, så det kan vara en bidragande faktor bakom resultatet, säger hon.

Tillväxtfaktor

Sverige var tidigt med föregående trender vad gäller försörjningskedjor. På ett decennium har Maria Bryngelsson sett landets företag gå från kostnadseffektiv sole sourcing till att försöka kontrollera skadorna som kriser medför genom att fördela produktionen över flera regioner.

– Förr var det mest fokus på en effektiv värdekedja, men vi vet inte när nästa kris kommer att vara, och genom att skapa flera mindre system på olika platser blir man mindre sårbar.

Hon har också sett att snacket om leverantörskedjor får ta upp alltmer av vd:ars tid, i takt med att det visat sig vara ett avgörande tillväxtfaktor och ett strategiskt medel för att bland annat stå upp emot konkurrenter.

Transparens och realtidsdata

Maria Bryngelsson beskriver rapportens resultat som ett bevis på den deglobalisering som pågår bland världens företag. Men att kapa banden med globala leveranskedjor räcker inte för att öka motståndskraft. Rapporten visar också företag som var tidiga med exempelvis datadriven efterfrågeplanering och visibilitet i flödeskedjan klarade sig bättre under pandemin, och återhämtade sig snabbare.

Accenture har sammanfattat tre faktorer som de tycker att företag ska fokusera på för att bli mer motståndskraftiga:

  1. Synlighet. Försörjningskedja och produktionsprocesser måste vara mer förutsägbara och autonoma. Företag måste simulera och förstå vilka konsekvenser händelser har i flödeskedjan.
  2. Digital mognad. Företag måste också investera i data, AI och digitala lösningar såsom digitala tvillingar för att bygga omkonfigurerbara försörjningskedjor och autonom produktion som håller god kvalitet. Konsekvenstänket måste byggas in i designsteget och testas digitalt.
  3. Mångsidiga och flexibla medarbetare. Regionala leverantörer kräver att beslutanderätten decentraliseras, så att de vid fronten kan ta beslut. Medarbetarna måste också besitta kunskap föra att kunna arbeta med de digitala verktygen.

– Man måste skapa sig en förmåga och ett helhetsperspektiv. Det räcker inte att bli världsklass på en kapabilitet, avslutar Maria Bryngelsson med.

Läs rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.