Jämförelser höjde kvaliteten i Värnamo

Jämförelser kommuner emellan ger många bra tips på hur kommunala tjänster kan förbättras.
– Man kan lära sig mycket av hur andra jobbar och ta med sig det till sin egen verksamhet, säger Ann-Louise Övringe på Värnamo kommun.

Värnamo kommun var tidigt ute med så kallade kvalitetsjämförelser. Projekten går ut på att kommunerna studerar en del av verksamheten, exempelvis tillgängligheten eller hemtjänsten ur ett medborgarperspektiv och sedan jämför resultat och arbetssätt. Genom att titta på andras processer och stjäla godbitarna kan man bli bättre själv.

Framförallt handlar förbättringsarbetet om att sätta kunderna, eller medborgarna i centrum. Konkurrensutsättning med fler friskolor, föräldrakooperativa dagis och privat hemtjänst gör att kommunerna måste spotta upp sig. Man lever inte längre i en verklighet där kunderna finns där oavsett.

– Ägarorienterade företag ligger fortfarande långt före oss när det gäller kundperspektivet och vi måste komma ikapp, säger Ann-Louise Övringe, projektledare för jämförelsearbetet i Värnamo kommun.

Studerat tillgänglighet

Att jobba med övergripande jämförelseprojekt är ett sätt att lyfta fram kunden. I Värnamos nätverk ingår Gislaved, Gnosjö, Hylte, Svenljunga och Tranemo och här har man hittills genomfört fyra jämförelseprojekt. De har handlat om tillgänglighet till kommunens tjänstemän, hemtjänsten, fritidsverksamheten och rutinerna för bygglov (för detaljer se faktarutan). Just nu pågår ett projekt om elevhälsan och hur den kan förbättras.

Generellt är det inte studiens resultat som är det mest intressanta, enligt Ann-Louise Övringe utan vad som kan göras för att förbättra kvaliteten. Varje rapport följs av en hel rad förbättringsförslag och projektgruppen följer noga utvecklingen i varje kommun.

– Jag lägger ned mycket tid på att redovisa resultat och peppa mina medarbetare. Det är viktigt för att komma ned till praktisk handling, säger Ann-Louise Övringe.

Ger resultat

Ann-Louise Övringe tycker att jämförande kvalitetsnätverk är ett bra sätt att jobba, där resultaten kommer ganska snabbt.

I Värnamo har jämförelsestudierna bland annat lett till att hemsidan förbättrats så att det är lättare att hitta. Tillgängligheten till tjänstemännen har förbättrats genom att fler har mobila anknytningar och hanteringen av e-post blivit tydligare. Idag skriver tjänstemännen alltid ut sitt fulla namn, telefonnummer och förvaltning i alla mejl. Personalen har även fått en utbildning kring bemötande.

För att lyckas åstadkomma resultat är det viktigt att ha ett ödmjukt angreppsätt, menar Ann-Louise Övringe. Tanken är inte att jämförelsegruppen ska vara poliser, utan en resurs som kan komma med förslag på hur verksamheterna kan förbättras på ett konstruktivt sätt.

– Man kan säga att vi är som en intern medborgarombudsman som sätter fokus på medborgarperspektivet, säger Ann- Louise Övringe.

Jämförelsestudier som genomförts i Värnamo kommun:

Tillgänglighet, svarskvalitet och bemötande i kommunerna gentemot medborgarna.

Gruppen studerade åtta kommunala verksamhetsområden och ställde 16 vanliga frågor per telefon och e-post, eller letade svaren på hemsidan. Gruppen tittade också på svarens kvalitet och på hur lång tid det tog att att få svar på frågorna. I Värnamo har studien lett till att hanteringen av e-post förbättrats och att fler medarbetare har mobila anknytningar.

Service för fritidsverksamheter

Här jämförde kommunerna information till allmänheten, bokningsmöjligheter, föreningsbidrag och tillgänglighet till simhallar. I Värnamo har studien lett till att simhallarna är öppna andra tider än kontorstid.

Tillståndsgivning ur ett medborgarperspektiv.

En studie där kommunerna bland annat jämfört rutinerna för att bevilja bygglov. Gruppen undersökte om särskilda typfall behandlades lika och vad det kostade att få bygglov. Ett resultat var att avgiften varierade kraftigt mellan kommunerna. Undersökning visade också att det var svårt för medborgarna att ta reda på kostnaden i förväg på grund av en komplex taxa. Studien har precis presenterats så just nu undersöker Värnamo vad de ska göra åt problemet. En väg kan vara att ta fram en simuleringsmodel för hemsidan där medborgarna enkelt kan ta reda på kostnaden för bygglov i deras specifika fall.

En studie av hemtjänsten

En studie där kvaliteten i hemtjänsten jämfördes och där man undersökte om kommunerna tolkade Socialtjänstlagen på samma sätt. Ett av resultaten var att avgifterna för hemtjänsten varierade mycket. Studien har bland annat lett till att det numera finns en simuleringstjänst på Värnamos hemsida där medborgarna kan ta reda på vad det kostar att få hjälp med olika saker.

Fakta: Så här fungerar kvalitetsnätverken:

Syftet med kvalitetsnätverken, som vanligtvis består av en handfull kommuner, är att skapa möjligheter till kvalitetsjämförelser kommuner emellan. Jämförelserna gör att man kan göra en kvalitetsbedömning av kommunens eget arbete och få tips på hur andra jobbar. Bakom metoden står Sveriges Kommuner och Landsting. Idag deltar 144 kommuner i jämförande kvalitetsnätverk. För att läsa mer: www.jamforelse.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.