Känner du din äkta hälft?

Jag arbetade tidigare som jazzsångerska, både utomlands och här i Sverige, och jag minns speciellt jazzklubben på Madeira 1987. Musiken, människorna och blommorna, allt blomstrade i en härlig samverkan.

Lite senare, på 90-talet, lärde jag känna jazztrummisen Ronnie Gardiner och strax före en av våra konserter så berättade han om metoden RGRM som han utvecklat speciellt för att rehabilitera människor som drabbats av stroke. Han kände till min pedagogiska talang och undrade om jag ville lära mig metoden för att sedan utbilda fler handledare tillsammans med honom. Enligt flera hjärnforskare är våra egenskaper uppdelade på ett sätt som ger olika handikapp beroende på vilken hjärnhalva den drabbade får stroke på.

Det som verkligen väckte mitt intresse från denna forskning var att uppdelningen verkade vara väldigt lik de två intränade traditionella könsroller som jag vuxit upp med. Jag började först småfnissa men blev vartefter ännu mer säker på det jag alltid känt inom mig, att det främst är våra egna och omgivningens förväntningar som styr hur vi väljer att bete oss. Inte ålder, kön och bakgrund.

I den vänstra hjärnhalvan bor exempelvis skriv och talförmåga, ord, siffror, analys, logik, struktur, strategi, detaljfokus, avgränsning, forskning och historia. Den arbetar sekventiellt, vilket innebär att den koncentrerar sig på en sak i taget. I den högra bor bland annat färg, form, mönster, helhet, sammanhang, samverkan, flexibilitet, intuition, känslor, fantasi och drömmar. Den förhåller sig till det som finns här och nu och arbetar gärna parallellt med många olika saker samtidigt.

Nu har det kommit nya rön om att hjärnans förmågor inte är så uppdelade som man tidigare basunerat ut. Oavsett detta så föds vi alla med två hjärnhalvor och är därmed enligt mig jämställda i grunden. Vi kan använda våra medfödda egenskaper och utveckla vår förmåga till inlärning av olika kompetenser. Att vi inte gör detta på ett naturligt sätt beror främst på våra olika sociala arv, det vill säga det vi är av födsel och ohejdad vana. Många av oss har mött motstånd när vi valt att öppet visa och utveckla vissa egenskaper som inte passat in i normen och då blivit retade, förbjudna eller obekräftade, som barn eller vuxna.

Vad har nu detta med ledarskap att göra? Alfred Einsten uttryckte det såhär: ”The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant but has forgotten the gift” För många år sedan lekte jag med förkortningen VD och beslutade att det för mig betyder Visionär och Drömmare. Ord och egenskaper tolkas och värderas alltid olika utifrån sammanhangen de har använts. Det går att träna upp och använda båda hjärnhalvorna samtidigt och arbeta helhjärnat, som att göra något helhjärtat.

Vårt skolsystem och samhälle prioriterar och värderar finansiellt egenskaperna hos den vänstra halvan högre än den högra. Samarbetet mellan de båda hjärnhalvorna är centralt för att skapa ett resultat av skapandet, gå från ord till handling, oavsett verksamhet. I en kreativ process så är det den högra icke-verbala som genererar idéer och den vänstra verbala som verifierar dem. Delat ledarskap är för mig en suverän genväg för verksamheter som verkligen vill utvecklas långsiktigt och samtidigt behålla rötterna. Jag anser dock att det då ska vara två personer med olika hjärndominans som samverkar, samtidigt som de då kan lära av varandra och bli helhjärnade förebilder för medarbetare, vänner och familj. Det kallar jag för egenskapskvotering. Hur ser det ut på ditt hjärnkontor? Känner du din äkta hälft?

Anna Källdén är ordläkare på utbildningsföretaget naturligt-Vis.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.