Känner inte till målen

Förbättringsarbete Många medarbetare har dålig kännedom om verksamhetens mål.
– Det är oroande och kan leda till fel prioriteringar. Man får dålig förståelse för varför vissa arbetsuppgifter behöver göras, säger Henrik Lepasoon, VD på Stratsys AB som ligger bakom undersökningen.

04A8BCEB-6416-491C-92BB-C85EABD2E689Privat sektor visar bättre resultat än den offentliga sektorn. Inom privat sektor uppger 20 procent av de tillfrågade att alla anställda har kännedom om organisationens mål. På samma fråga svarar kommuner och myndigheter 6,5 procent. Bäst kännedom om verksamhetens mål finns hos de ideella föreningarna. Här svarar 22 procent av de tillfrågade att alla anställda har kännedom om organisationens mål.

I undersökningen har 363 organisationer medverkat.

– Att ge medarbetarna ökad insyn kring vägen framåt skapar inte bara ett ökat engagemang internt utan ökar också effektiviteten och arbetsglädjen, faktorer som bevisligen är viktiga ingredienser i en framgångsrik verksamhet säger Henrik Lepasoon.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.