Kineser studerar svensk medborgardialog

Förbättringsarbete En kinesisk delegation har besökt Botkyrka kommun för att studera medborgardialogen och hur kommunen arbetar med dialog i miljöprojekt.

Kineser studerar svensk medborgardialog

Delegationen kommer från det kinesiska rådet för internationellt samarbete om miljö och utveckling, CCICED. Rådet arbetar bland annat med att föreslå politiska rekommendationer som underlättar hållbar utveckling och främjar ett resurssnålt och miljöanpassat samhälle i Kina. Besöket i Botkyrka föranleddes av intresse om varför medborgarinflytande är en styrka och vilken roll dialog spelar för resultatet i stora planerings- och beslutsprocesser.

– Vi ser att Sverige har kommit längre i användningen av metoder för dialog och samspel med medborgarna, säger docent Zeng Fanxu från Tsinghua-universitet i Beijing, men vi tillämpar det också i stora utvecklingsprojekt. Människors respekt för myndigheter har minskat och tillgången till sociala medier ökat.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.