Kömiljarden har gett resultat

Landstingen har sporrats av stimulanspengarna. Nu får nio av tio vård i tid inom ramen för vårdgarantin på 90 dagar.

För att tilldelas en portion av Kömiljardskakan måste landstingen visa att minst 80 procent av patienterna får vård inom ramen för vårdgarantin. Landsting som klarar att ge 90 procent av patienterna vård i tid får ännu mer pengar. Halland har lyckats bäst men alla landsting har under året klarat något av kriteriet för Kömiljarden och nu får alltså nio av tio patienter vård inom ramen för vårdgarantin.

– Vi är stolta över att vi satt igång detta arbete i landstingen och som nu har lett till att medborgarna får vård i tid, säger Henrik Hammar, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKL i ett pressmeddelande från regeringen.

– Köerna fortsätter att minska. Aldrig tidigare har så stor andel av patienterna fått vård i rätt tid, säger socialminister Göran Hägglund.

För att få del av Kömiljarden för 2011 måste landstingen klara att ge majoriteten av patienterna vård ännu snabbare. Vård inom 60 dagar blir det nya målet istället för de 90 dagar som gäller idag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.