Kommuner bättre på tillgänglighet

Sveriges 290 kommunwebbar har blivit bättre på tillgänglighet. Det visar de mätningar av hur mycket webbplatserna legat nere som Sitescanner genomfört under årets första fyra månader. Sammanlagt låg kommunernas webbplatser nere 148 dygn under mätperioden. Det är en positiv utveckling jämfört med höstens mätningar, då den totala nertiden var hela 194 dygn.

I statistiken finns ett flertal exempel på kommuner med 100-procentig tillgänglighet. Vilhelmina, Ekerö och Mönsterås är exempel på några kommuner som kan titulera sig bäst i Sverige på webbtillgänglighet. Sämst var Skinnskatteberg som låg nere hela 241 timmar, eller cirka tio dygn. Det motsvarar 91,6 procent tillgänglighet. Den genomsnittliga tillgängligheten för alla kommuner är 99,6 procent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.