Kompass för skolor

Sveriges Kommuner och Landsting lanserar Skolkompassen som på samma sätt som Kommunkompassen ska kunna användas som ett styrnings- och ledningsverktyg för kvalitetsarbetet i skolan. Verktyget har testats i flera kommuner och är redo att tas i bruk från och med början av nästa år.

Skolkompassen innebär att oberoende experter gör en bedömning av verksamheten utifrån intervjuer, officiella dokument och kommunens egen hemsida. Förskola, grundskola och gymnasieskola utvärderas särskilt med fokus på hur verksamheten lever upp till de grundläggande värderingarna att fungera som en demokratisk och offentlig arena, en lärande organisation med god förmåga anpassa sig till skiftande förutsättningar samt förmågan att skapa goda arbetsplatser och delaktig personal.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.