Komplex läsning

Läs om hur andra hanterar komplexiteten i offentliga verksamheter.

I boken Offentlig sektor och komplexitet – om hantering av mål, strategier och professioner beskrivs hur olika verksamheter hanterar komplexiteten som kan finnas i den offentliga sektorn. Det kan bland annat gälla motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan.

Läsaren får ta del av praktiska exempel från skola, sjukvård och kris- och riskhantering.

Bokens ges ut av Studentlitteratur och är ett resultat av konferensen Göteborg Public Management Seminar som anordnades i anslutning till Kvalitetsmässan. Den vänder sig till både yrkesverksamma och forskare.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.