Framgång genom grupputveckling

Nu finns boken Att skapa effektiva team av Susan A. Wheelan på svenska. Den handlar om hur man skaffar sig affärsmässig framgång genom att arbeta med grupputveckling. Boken tar upp frågor som: Hur man skapar effektiva team? Hur får man medlemmarna i en grupp att prestera? Och hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och vid konflikter? Svar och handledning ges steg för steg med verktyg knutna till sig.

Boken vänder sig till bland annat ledare, psykologer och utbildare och ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.