Konkreta tips for ett smart ledarskap

Träna ledarskap handlar om att leda på ett mer hälsosamt och roligt sätt. Bakom boken står Palle Lundberg, kommundirektör för Botkyrka kommun och Årets chef 2009 samt psykologen och ledarskapskonsulten Sara Henrysson Eidvall.

Konkreta tips for ett smart ledarskap

Bokens syfte är att bidra till utvecklingen av ett gott ledarskap som gör att gruppen når sina mål på ett effektivare, hälsosammare och roligare sätt. Kort sagt: hur man jobbar smartare. Sara Henrysson Eidvall och Palle Lundberg tipsar om träningsmetoder och verktyg samt hur man planerar och följer upp sin träning. De beskriver ledarskap från olika håll: Palles erfarenheter som chef och Saras erfarenheter som ledarutvecklare med kunskap om forskning och metoder. Boken ges ut av Liber förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.