Vad är egentligen ledarskap?

Ledarskap handlar inte alltid om välformulerade strategier utan utgår från det vardagliga samspelet med medarbetarna. I en ny bok får du ta del av traditionella föreställningar och ideal.

De traditionella ledarskapsidealen är svåra att följa i dagens verksamheter och enligt författarna Stefan Sveningsson och Mats Alvesson är det hög tid att fråga sig vad ledarskap egentligen handlar om.

– Ledarskap är en social process där mening och tolkning av vad som sägs och görs är centralt. Det är viktigt att uppmärksamma hur den som utövar det agerar. Men det handlar också om hur detta handlande tolkas och förstås av dem som deltar i samspelet. Dessutom bör ledarskap relateras till resultat, kanske inte bara ekonomiska, utan även i form av påverkan på tänkande, värderingar och handlande, säger författarna.

Boken Begreppbart: Ledarskap från Liber innehåller en genomgång av de traditionella perspektiven på ledarskap och en granskning av vad som händer med idealen när de ska omsättas i praktiken.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.