Konsumentens förändrade efterfrågan en utmaning

Förändrad efterfrågan från konsumenter är den största utmaningen för företag idag. Det visar en internationell studie från KPMG.

KPMG har intervjuat producenter och detaljister inom konsumtionsvaror för att se branschens största utmaningar. Och det är konsumenternas ständigt förändrade efterfrågan som företagen har svårast att hantera.

– Förändringarna i konsumenternas beteende är tydliga. Ökat kostnadsfokus minskar lojaliteten bland kunderna och ger utrymme för nya billigare aktörer. Kunderna synar samtidigt produkterna på ett nytt sätt, ifrågasätter kvaliteten och ställer högre krav på säkerhet, säger Björn Hallin, branschansvarig Consumer Markets på KPMG.

Mer målanpassad marknadsföring

Enligt studien möter producenterna den förändrade efterfrågan genom att rationalisera sina produktlinjer, ta bort marginalprodukter, ompaketera till mindre billigare emballage och, där det är möjligt, byta ut komponenter till billigare alternativ. Företagets marknadsföring förändras också till att bli mer målgruppsanpassad och mer fokuserad på exempelvis kundupplevelsen i butiker.

För att upprätthålla lönsamheten under andra förutsättningar har de flesta tillfrågade företagen strukturella åtgärdspaket på gång med fokus på att förbättra leveranskedjan.

Vanligaste åtgärderna för att stärka/upprätthålla lönsamheten:

1. Förbättra supply chain management – innebär att man förbättrar flödet av pengar, varor och information från tillverkare till den slutliga kunden genom alla skeden i produktionen.

2. Fokus på långsiktig kostnadsoptimering.

3. Omorganisation av den egna verksamheten.

4. Internationell expansion.

5. Mergers and acquisitions – innebär att företag går samman, eller köper upp andra bolag.

6. Outsourcing – betyder att företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer för att kunna fokusera på kärnverksamheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.