Kontaktförmedling för företag och forskning

Förbättringsarbete Kontakten mellan svenska företag och internationella forskningsanläggningar ska stärkas. Nu har regeringen avsatt pengar för att utforma och bygga upp ett förmedlingssekretariat.

Kontaktförmedling för företag och forskning

– Förhoppningen är att verksamheten framförallt ska underlätta för små och medelstora företag, som ofta saknar de stora företagens kapacitet att själva hitta dessa anläggningar och bygga de kontakter som krävs för att dra nytta av dem, säger näringsminister Annie Lööf.

Vinnova som ska utforma sekretariatet har tilldelats 9,3 miljoner kronor under två år. Att främja forsknings- och utvecklingsmöjligheter i små och medelstora företag är en del av den nationella innovationsstrategin som sjösattes förra året.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.