Tolv miljoner i innovationspott

Förbättringsarbete Små och medelstora företag ska bli än bättre på innovationsarbete. Som spark i baken satsar regeringen tolv miljoner kronor.

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att tillsammans med Almi Företagspartner genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag genom innovationsarbete. Pengarna ska använas för att hjälpa företagen med utvecklingsanalys och att kartlägga deras behov av ny kunskap, teknik , innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.

Senast den 1 juli 2015 ska uppdraget och hur medlen har använts redovisas till Regeringskansliet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.