Tolv miljoner i innovationspott

Förbättringsarbete Små och medelstora företag ska bli än bättre på innovationsarbete. Som spark i baken satsar regeringen tolv miljoner kronor.

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att tillsammans med Almi Företagspartner genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag genom innovationsarbete. Pengarna ska använas för att hjälpa företagen med utvecklingsanalys och att kartlägga deras behov av ny kunskap, teknik , innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.

Senast den 1 juli 2015 ska uppdraget och hur medlen har använts redovisas till Regeringskansliet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.