Kreativitet en outnyttjad resurs

Förbättringsarbete Sju av tio anser att det finns outnyttjad kreativitet på deras arbetsplatser. Och mer än hälften anser att arbetsgivaren inte främjar kreativiteten hos de anställda, ökad trivsel och lönsamhet till trots.

Kreativitet en outnyttjad resurs

Resultaten presenteras i den senaste undersökningen från Manpower Work Life, en arbetslivspanel med svar från drygt 5 000 personer. Enligt panelen är de viktigaste faktorerna för att öka kreativiteten att ledningen erkänner och uppmärksammar medarbetarna och utformar bra system för att ta tillvara idéer och ger personalen möjlighet att driva sina förslag vidare.

Även möjlighet att arbeta i team, regelbundna kreativa möten och belöningar för medarbetare som bidrar med goda idéer lyfts fram som viktiga faktorer för öka kreativitet.

84 procent av de tillfrågade tror att trivseln skulle påverkas positivt om det fanns uppmuntran till kreativitet. 80 procent tror att lönsamheten skulle påverkas positivt.

– Som chef är det viktigt att uppmuntra och ta tillvara nya idéer och förslag. Företagen behöver utveckla nya system och rutiner för detta, säger Lars Forseth, vd för Manpower Group Sverige.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.