nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Eva Hedensjö och Mari Hellblom från Nogap berättade om hur kvalitet och ekonomi behöver gå hand i hand. FOTO: Karin Thorsell

Koppla samman kvalitet och ekonomi för bättre resultat

Nya Iso 9001 ger klara besked om att ledningssystemet ska vara integrerat med affärsprocesserna. Det kräver att kvalitet och ekonomi går hand i hand. På Kvalitetsmagasinet Live fick deltagarna tips för att lyckas.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Mari Hellblom och Eva Hedensjö från Nogap berättade på Kvalitetsmagasinet Live att en samsyn på kvalitet och ekonomi är en förutsättning för att lyckas med nya Iso 9001.

Som kvalitetsansvarig är det viktigt att skapa en koppling mellan operativa nyckeltal och lönsamhetsmål. Att kunna visa vad slöseri verksamheten kostar och vilka nyckeltal som påverkar verksamhetens lönsamhet.

– Det är väldigt sällan vi jobbar med ekonomibegrepp inom kvalitet. Det är väsentligt att som kvalitetsingenjör använda det för att skapa förståelse, kraft och motivation i organisationen. Visualisera så det blir tydligt vilka nyckeltal och processer man behöver arbeta med för att skapa bättre lönsamhet. Och vet man inte den kopplingen är det den första processen att börja arbeta med, säger Mari Hellblom och Eva Hedensjö.

De tipsar även om att inte klumpa ihop kostnader när man pratar kvalitetssatsningar. Är det en intäkt, kostnad eller handlar det om sysselsatt kapital?

– Exempelvis kan en certifiering ses som en kostnad, men det kan även ses som en intäkt då det kan användas i marknadsföring, ge nya affärer, förhindra uteblivna affärer men också bidra till intäkter i form av effektivisering och bättre kvalitet på produkter och tjänster.

Förutsättningar för att lyckas:

  • Skippa stuprören. Nya Iso 9001 skapar förutsättningar för det då standarder nu har en gemensam struktur, riskbild och gemensam verksamhetsnytta.
  • Tydliggör mandat. Linjefunktion kontra processägare – vem sitter på pengar och vem sitter på personalen. Ledningen behöver hantera detta eftersom olika medarbetare kan sitta på pengar och personal.
  • Samarbeta. Gå till grannens kontor och prata om hur ni skapar nytta tillsammans.
  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Så jobbar Telia för att få toppbetyg

Med personliga relationer, fokus på service och en mänskligt kontakt när tekniken strular har Telia placerat sig i topp när det gäller nöjda kunder i mobilbranschen.
– Hemligheten ligger i en kombination av bra digitala tjänster och personliga relationer, säger Patrik Granström, chef för små och medelstora företag på Telia.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.