Kortspel tränar hållbarhet

Swedish Standards Institute har utifrån Iso 26000 skapat ett spel som vill väcka tankar kring vad samhällsansvar egentligen betyder.

Hållbarhetsspelet bygger på den globala standarden för socialt ansvarstagande, Iso 26000.

– Vi ser att de organisationer som lyckats med sitt hållbarhetsarbete har fokuserat på att få medarbetarna med sig. Först då blir arbetet trovärdigt, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på Sis, Swedish Standards Institute.

Med hjälp av kort får spelarna följa ett fiktivt företag och lösa etiska dilemman som kan uppstå kring exempelvis mutor, övertidsarbete eller miljöåtgärder. Beroende på om problemet ses ur vd:ns, kommunikatörens eller hållbarhetschefens perspektiv, hur skulle det kunna lösas?

– Det finns ett stort behov av konkreta verktyg som engagerar medarbetarna i hållbarhetsfrågor. Hittills har företag producerat hållbarhetsrapporter och annan extern kommunikation, men detta räcker inte. Många upplever även att sociala och etiska frågor mest handlar om leverantörsfrågor och vi vill peka på de här frågornas betydelse i ett svenskt sammanhang, säger Ruth Brännvall på kommunikationsbyrån WonderWorld Sustainability Communications, som varit med och tagit fram spelet i samarbete med Sis.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.