Krav på kavlitetssystem

Alla vårdinrättningar måste ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Det anges i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Swedish Standards Institute, SIS, skriver i ett nyhetsbrev att socialstyrelsen nyligen har kommit ut med en ny reviderad föreskrift som specificerar detta, SoSFS 2005:12. Till föreskriften finns också en handledning för att hantera avvikelser och risker, samt en vägledning till hur föreskriften ska tolkas.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.