Kroppsspråk övertygar mer än ord

Viktiga beslut fattas mer på känsla än på fakta. Det visar en studie som forskare vid MIT genomfört där de med hjälp av en sociometer, som mäter ansiktsuttryck, tonlägen och kroppsspråk, studerat hur chefer fattar beslut. Studien visade att cheferna omedvetet lyssnade mer till de sociala signalerna än till rena fakta. De förslag som lades fram med engagemang och självförtroende visade sig vara de förslag som cheferna föredrog.

Men de beslut som fattas med både känsla och fakta är också bättre än de som enbart baseras på fakta. Forskarna framhåller att de sociala signalerna har stor påverkan på hur grupper och företag som helhet fungerar och kan vara en förklaring till att vissa grupper fungerar bättre än andra.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.