Kunderna allt nöjdare med bolånebranschen

Kundnöjdheten fortsätter att öka för bolånesektorn. Det visar Svenskt Kvalitetsindex mätning för 2005. Ökningen är ungefär två enheter för kunderna inom privatmarknad, medan nöjdheten bland institutionskunderna, alltså bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och fastighetsägare, har minskat en aning.

Bland privatkunderna ligger SBAB i topp medan Handelsbankgruppen (inklusive Stadshypotek) ligger i täten bland institutionskunderna i fråga om kundnöjdhet och lojalitet. De största förbättringarna under året svarar Föreningssparbanken för med närmare fyra enheter inom privatmarknaden samt Nordea hypotek inom institutionsmarknaden med en förbättring på nästan tre enheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.