”Kvalitet tilltalar den nya generationen”

Krönika Kvalitetsarbetets öppenhet och transparens tilltalar generationen som vant sig vid att ha all världens kunskap i smartphonen. Vi är inte en generation som nöjer oss med att invänta chefens order, vi ställer även krav på att ledningen ska leverera synliga resultat, skriver KM:s krönikör.

”Kvalitet tilltalar den nya generationen”

”Har du skinn på näsan?” frågade han. ”Ja” svarade jag. ”Bra, när kan du börja?”

Orden kommer från min arbetsintervju. Hur kommer det sig att jag som 25-åring blev kvalitetsansvarig inom en världsomspännande koncern? Jag arbetade på Falck när tjänsten som assistent till kvalitetsansvarig dök upp och jag tog chansen. Det värsta som kan hända är att jag inte blir kallad på intervju tänkte jag, men då har jag kvar min gamla tjänst. Jag kom till intervjun och efter lite mer än ett år är jag inte längre assistent, jag är kvalitetsansvarig.

Jag tillhör en generation som kallas it-generationen. Det är vi som sitter med våra datorer, sociala medier och är uppvuxna med en smartphone i handen. Tillåt mig berätta lite om vad som döljer sig bakom fasaden. Vi är uppvuxna, fullt medvetna om vikten av att vårda ett varumärke, att kunskap är något som finns ett knapptryck bort och att ingenting varar för evigt.

Förr byggde våra arbetsplatser på löpande band-principen. Majoriteten jobbade vid bandet och utöver detta fanns en föreståndare och en ekonom. I takt med att personalen flyttade från banden in på kontoret har nya typer av krav börjat ställas inom bolaget. Det är inte längre självklart att den som går till jobbet enbart ställer krav på fler semesterdagar och högre lön, idag ställer vi även krav på att utveckla oss själva genom företagets försorg. Förr handlade kompetensutveckling mer om att lära sig den nya maskinen som företaget hade köpt in och som skulle hjälpa till att sortera in rätt skruv i rätt fack, idag är kompetensutveckling mer av personligt utvecklande karaktär.

En modern organisation bygger på kunskap och transparens. Det viktiga är inte att alla på företaget kan göra allt, det viktiga är att alla på företaget vet varför man gör allt. Det här blir extra viktigt om man vill sälja en produkt. Förr såldes en produkt utifrån modellen ”kom och köp”, idag bygger hela säljfunktionen på tänket att ”Vi representerar ett varumärke som säljer en produkt”. Köparen är alltså inte längre lika fokuserad på vad den köper utan snarare vem den köper produkten från.

I takt med att it-generationen tar plats på högre positioner i bolag så öppnar man dörren till en generation som obehindrat arbetar med att vårda varumärket. Vi vet hur snabbt man bygger en Blondinbella men vi vet också hur snabbt det raseras. Ett företag måste vara i ständig utveckling, annars försvinner det i ett mediebrus och ingen minns vad de en gång stod för.

Det företag som vågar bygga en ledning bestående av både mångårig erfarenhet tillsammans med nytänkande it-generation är en ledning som jobbar i enlighet med sin historia men också med sin samtid. Kvalitetsarbetets öppenhet och transparens tilltalar generationen som vant sig vid att ha all världens kunskap i smartphonen. Vi är inte en generation som nöjer oss med att invänta chefens order, vi ställer även krav på att ledningen ska leverera synliga resultat. Det företag som inte ställer om redan idag behöver dessvärre inte göra sig besvär under morgondagen heller.

Joakim Storeide, Kvalitet och miljöansvarig, Falck Assistance Sverige

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.