”Kvalitetsmässan ska vara rolig”

Att visa på krisens möjligheter för utveckling och nytänkande. Det är uppgiften för den i år jubilerande Kvalitetsmässan. Till sin hjälp har man nobelpristagaren Paul Krugman.

Mitt i kristider fyller Kvalitetsmässan två decennier. Årets mässa knyter an till det rådande läget genom sitt tema krisen, välfärden och effektivisering av offentlig verksamhet. Just att anpassa mässans tema efter samtiden är en av dess stora styrkor, påpekar Sven Wiberg, direktör för arrangemanget och som varit med ända från början.

– Det som är lite speciellt är att vi lyckats växa i med- och motvind. Vi har haft kontinutitet eftersom vi sedan starten 1989 har behållit fokuset på kvalitetsfrågor. Samtidigt har vi hela tiden anpassat oss till tiden och den kunskap man behöver för att utveckla verksamheter och jobba med kvalitet.

Istället för att backa i lågkonjunktur försöker Kvalitetsmässan lägga i en extra växel, förklarar han. Och visa på de dåliga tidernas positiva sidor.

– Vi tror inte att man bara behöver se negativt på krisen. Krissituationer skapar även utveckling. Och när man upplever att samhället är ifrågasatt sker nytänkande.

Krugman guldkornet

Att locka den bästa tänkbara talaren inom detta ämne till Göteborg kostade mycket energi, envishet och pengar. Men till slut gick det i lås: Paul Krugman, fjolårets nobelpristagare i ekonomi, tackade ja. Han ska prata om vilka problem läget medför men också hur vi tar oss vidare till något bättre.

– På Kvalitetsmässan diskuterar vi både omvärld, samhälle och verksamhet. Hur de hänger ihop och samspelar. Alla som jobbar inom privat och offentlig sektor har påverkats av den ekonomiska krisen och är också intresserade av hur vi snabbt kan komma ur den och vad som behöver göras.

Inspirerande och roligt

Förutom att årets mässa ska bli den största, både publikmässigt och sett i antal seminarier, är målet därtill att besökarna ska lämna Svenska mässan inspirerade, roade och med väskorna packade med goda exempel. Både genom fackmässan med 200 utställare och det omfattande konferensprogrammet.

– Det kan låta tungt med flera hundra seminarier, men vi försöker bygga upp evenemanget så att det blir roligt. Vi vill att man ska bli inspirerad och få motivation i sitt arbete som chef eller verksamhetsutvecklare. När man ska komma på nya idéer för att förnya sin verksamhet behöver man samla intryck. Därför är det viktigt att träffa kolleger. Vi vill också stimulera chefer och medarbetare i deras personliga utveckling.

Modernaste myndigheten koras

Årets Kvalitetsmässa bjuder på två nya moment. Utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet delas ut för första gången. Vägverket och Skatteverket är de två nominerade myndigheterna som slåss om titeln. Dessutom arrangeras Politikerdagarna, för Sveriges förtroendevalda som sitter i nämnder, styrelser och fullmäktige.

– Vi ville anordna något för dem som kanske inte kommer ut på så mycket fortbildning och kurser. De behöver också ta del av goda exempel, säger Sven Wiberg.

Fakta/Kvalitetsmässan

Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Startade 1989 och firar 20 år i år.

17-19 november på Svenska mässan i Göteborg.

10 000 besökare på fackmässan, 4 000 deltagare på konferensen.

200 utställare på fackmässan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.