Här är kommunerna med flest behöriga lärare

Skola Andelen behöriga lärare ökar i både grundskolan och gymnasieskolan – men i långsam takt. Störst andel behöriga lärare har förskoleklasserna och allra mest ökar den grupp skolpersonal som inte behöver ha någon formell kompetens alls – lärarassistenterna. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Här är kommunerna med flest behöriga lärare
Ökningen av andelen behöriga lärare går långsamt. Foto: Adobe Stock.

I grundskolan som helhet är ungefär var sjunde lärare behörig; det betyder att läraren har legitimation för minst ett av sina undervisningsämnen. I fjol var andelen 70,1 procent, i år är den 70,9 procent. Gymnasieskolan har en högre nivå behöriga, och andelen ökade i år till 82,4 procent från fjolårets 81,6.

Förskoleklasser sticker ut med en hög andel – där är de behöriga, som kan vara både grundskolelärare och förskolelärare, 86 procent.

Friskolor har en lägre andel behöriga lärare, visar statistiken vidare. Både för grundskolan och gymnasieskolan ligger de behöriga lärarna i friskolorna på en andel runt tio procent lägre (62,1 respektive 75 procent) än de kommunala skolorna.

Geografi har stor betydelse

Kvalitetsmagasinet frågade Skolverket om vad man vet orsaken till detta, och fick ett skriftligt svar via verkets presstjänst:

”Olika bakomliggande faktorer, som skolors storlek och var de är belägna rent geografiskt, kan påverka hur lätt eller svårt det är att rekrytera behöriga lärare. Detta gäller dock oavsett vilken typ av huvudman vi pratar om. Små skolor på landsbygd utan närhet till lärosäten med lärarutbildning kan exempelvis ha svårare att rekrytera behöriga lärare än skolor i tätort när ett lärosäte med lärarutbildning. Möjligheten att få en heltidstjänst, bristen på kollegor i samma ämnen är exempel på faktorer som kan påverka att lärare väljer att söka sig till större skolor i tätorter istället.”

Skolverket har inte heller något klart svar på frågan om ökningen av andelen behöriga lärare verkligen påverkar undervisningens kvalitet. Såhär svarar verket på frågan om detta:

”Skolverket har, i skrivande stund, inte tillgång till några aktuella studier som har tittat på just denna aspekt. Detta utesluter så klart inte att sådana studier finns. Klart är dock att forskning pekar på att lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge elever en undervisning med hög kvalitet.”

Lärarnas kunskap avgörande

Verket hänvisar till en kunskapsöversikt som publicerades för tolv år sedan, där man gick igenom internationell forskning, som stärker övertygelsen om att det är bra att ha lärare som är välutbildade.

”Den internationella forskningen tyder enligt kunskapsöversikten på att det framförallt är lärares ämnesdidaktiska kunskaper som är avgörande för elevernas kunskapsresultat.”

Skolverket finner också stöd för detta i Skolkommissionens slutbetänkande från 2017, Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet enligt vilket det finns en bred evidens för sambandet mellan lärares utbildning och elevernas studieresultat.

Verkets nya statistik visar också att den personalgrupp som ökar mest i skolorna är lärarassistenter, en yrkesgrupp för vilket det inte behövs någon formell kompetens alls. Dessa ökade med 700 heltidstjänster från i fjol – en ökning med 28 procent.

Kommunerna med högst andel behöriga lärare i grundskolan:

1. Vännäs 90,2 procent

2. Kalmar 89,3 procent

3. Habo 86,9 procent

4. Storfors 86,5 procent

5. Vadstena 86,4 procent

6. Robertsfors 85,6 procent

7. Umeå 85,0 procent

8. Piteå 84,7 procent

9. Vellinge 84,2 procent

10. Orust 83,3 procent

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.