Lantmännen satsar på förbättringsarbete

Ett mer fokuserat och lönsamt Lantmännen är målet när koncernens nya strategier presenteras. Satsningen handlar till stor del om ett förbättringsarbete där fokusområdena kommer att bli inköp, produktion och logistik. De besparingar som genomförs är tänkt att återinvesteras på marknadsföring och produktutveckling.

Lantmännen säger själva att satsningen på förbättringsarbetet är särskilt viktigt för att koncernen ska behålla sin konkurrenskraft.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.