Lär dig samarbeta för bättre resultat

Gnissel mellan medarbetare och enheter hämmar ofta organisationer. Boken Samspel och samarbete – Vägledning för chefer och medarbetare att prestera bättre resultat visar hur man utvecklar människors förmåga att samarbeta med varandra i en organisation och hur det bidrar till att förbättra resultat. Varje kapitel avslutas med frågor för att ge möjlighet till reflektion över hur man kan utveckla den egna organisationen.

Boken ges ut av Liber och författare är Henrik Hammarström, Robert Hemmingsson och Niklas Rahm.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.