Med de mänskliga aspekterna i fokus

Vad skapar motivation och ger energi i förändringsprocesser? Hur reagerar man själv som ledare och människa vid förändringar? Hur kommunicerar man i en förändringsprocess? Det är några av de frågor som Kalju Plank och Tor Eneroth besvarar i sin bok Förändringsdynamik. Boken baseras på erfarenheter från många års praktiskt arbete i olika former av förändringsarbete från skilda branscher och organisationer. Den riktar sig framför allt till ledare och ledningsgrupper som har ansvar att leda och genomföra organisatoriska förändringar. Men den kan även delas ut och användas i arbetsgrupper som deltar i förändringsarbetet. I slutet av boken finns övningar för sådana grupparbeten. Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.