Lärartärheten minskar

Lärartätheten i skolan minskar för första gången på tio år. Samtidigt har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökat. Något som Sveriges Kommuner och Landsting menar är viktigare än lärartätheten.

– Det viktigaste för elevernas resultat är inte några tiondelar lärartäthet. Forskning visar att det mest centrala är lärarens kompetens och engagemang. För att nå dit krävs en skicklig skolledning som uppmuntrar lärarna att lära av varandra och ständigt utvecklar undervisningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

8,2 lärare på 100 elever

Det är Skolverkets statistik för läsåret 2009/2010 som visar att antalet lärare per 100 elever har minskat något inom förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och svenskundervisning för invandrare. I grundskolan är lärartätheten 8,2 lärare per 100 elever. Motsvarande siffra i förskoleklass är 6,3, i gymnasieskolan 7,9 och i sfi 4,3. Om man ser till samtliga skolformer så har lärartätheten minskat med 0,2 enheter.

Däremot så ökar andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen inom alla skolformer, utom de för kompletterade utbildningarna. Förändringarna varierar mellan 0,3 och 1,8 procentenheter. I grundskolan har 87 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen. I gymnasieskolan är motsvarande siffra 75 procent

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.