Lokalt ledarskap gynnar resultat

Det är inte bara lärarnas kompetens som är viktigt för en skolas utveckling. Även det lokala ledarskapet spelar roll, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Engagerade politiker, skolchefer och rektorer som ger signaler om tydliga mål, uppföljning och uthålliga åtgärder ger bäring i lärarnas arbete och gynnar skolans utveckling. I rapporten, som SKL, ligger bakom understryks rektorernas ansvar för sitt läroplansuppdrag och pedagogiska ledarskap.

Ledningengs ansvar

Per- Arne Andersson, som är avdelningschef på SKL säger i ett pressmeddelande att därför bör rektorerna i högre utsträckning planera skolans viktigaste resurs, det vill säga lärarnas arbetstid.

– Det handlar inte om att lärare idag gör för lite, men att olika lärares arbetstid på ett mer flexibelt och bättre sätt kan anpassas efter elevernas behov. Det är ledningens ansvar att organisera detta på ett effektivt sätt, säger Per-Arne Andersson.

Det är i SKL:s rapport Aktuellt om Skola och förskola 2010 som resultaten presenteras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.