Låter kunderna tycka till

Från och med idag kan Kronans Droghandels kunder lämna beröm, tips och kritik via internet och telefon. Synpunkterna kommer att spela en stor roll i det nya avvikelsesystemet.

Kundsynpunkterna kommer att samlas in via Kronans Droghandels 190 apotek, via kundservicetelefon och via internet. Rör synpunkterna ett särskilt apotek kommer de att skickas direkt till det berörda apoteket.

Kundsynpunkterna kommer att ingå i ett nytt avvikelsesystem, KAS, där även medarbetare kan rapportera fel och brister.

– Det ska vara enkelt också för våra medarbetare att rapportera in brister. Vi hoppas att det här på sikt hjälper oss att utveckla kvaliteten på vår service och förbättra patientsäkerheten ytterligare, säger Inger Näsman, kvalitetsdirektör på Kronans Droghandel.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.