Lean nya miljöverktyget?

Lean och miljöarbete i kombination är bra var för sig, men att kombinera dem skulle kunna ge lysande resultat. Den menar Stefan Bükk, forskare på Swerea IVF som startat en upprop på Facebook om lean och miljö.

Både livscykelanalysen från miljövärlden och den värdesflödesanalys som man använder inom Lean Production, handlar om processkartläggning, men de fokuserar på olika saker. Genom att få in miljöperspektivet från livscykelanalysen när man genomför Leans värdeflödesanalys skulle man kunna kombinera de båda och få lysande resultat, menar Stefan Bükk.

Ett exempel där nyttan skulle vara stor är inom produktutveckling Får man in miljöperspektivet redan när utvecklingsprojektet initieras följer det sedan med under hela arbetet och blir prioriterat när produktens egenskaper utvecklas. Användningsområdena är många det är också resurseffektivt att kombinera livscykelanalysen och värdeflödesanalysen. Man får så att säga ”två för en”.

Mer forskning

I USA finns viss forskning kring hur lean skulle kunna användas i miljöarbetet, men den är ganska marginell.

Fortfarande är det få som fått ihop de här angreppssätten. Men det vill Stefan Bükk ändra på. Han har startat uppropet ”hållbarhet genom lean” på både Facebok och linkedin. Över 150 personer har anslutit sig.

– På IVF Swerea hoppas vi kunna forska kring detta under de kommande åren, och söker just nu pengar, säger Stefan Bükk.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.