Ledare ska bli bättre på kommunikation

Vad är kommunikativt ledarskap? Vilka frågor mäter den förmågan? Och hur ska ledare bli bättre på att kommunicera? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på tillsammans med näringslivet.

Det tvååriga forskningsprojektet drivs av Mittuniversitetet i samverkan med Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups och Volvo. Gemensamt för företagen är att de arbetar långsiktigt med att stärka ledarnas kommunikation.

– Varför kan vissa ledare involvera och engagera medarbetarna med större framgång än andra? Vad i det kommunikativa ledarskapet gör mest skillnad? Det är några frågor som vi hoppas att forskarna ska hjälpa oss att förstå, säger Charlie Nordblom på Volvo som har utvecklat koncernens metod för att mäta kommunikativt ledarskap.

Nya metoder

Forskare kommer att analysera företagens arbete och ta fram en ny teori om kommunikativt ledarskap, relaterad till resultat, engagemang och hälsoaspekter.

– Projektet ska resultera i bättre frågor för att mäta chefers kommunikativa förmåga och nya metoder för att utveckla ledarnas kommunikativa kompetens. Vi utgår från den senaste forskningen på området, och kommer att jämföra företagen för att se hur man mäter kommunikativ kompetens hos ledarna. Vi ska också intervjua medarbetare och chefer, säger Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.