Ledarskap för hållbar utveckling

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fått 100 miljoner kronor från regeringen för att stödja kommuner och landsting så att jämställdhetsarbetet blir både hållbart och leder till högre kvalitet för medborgarna. Vilka strategier och vilka arbetssätt leder till framgång i jämställdhetsarbetet och ger hållbara resultat? är en viktig frågeställning. SKL har bland annat tagit fram en kunskapsöversikt som beskriver forskning och erfarenheter från jämställdhetssatsningar inom kommuner och landsting. Den ska nu presenteras i en serie konferenser runt om i landet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.